CROSSRISK

Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Ime projekta: Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Akronim projekta: CROSSRISK

Spletna stran: https://crossrisk.zrc-sazu.si/

Naročnik projekta: Evropska komisija – Interreg Slovenija – Avstrija

Časovni okvir: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021

Vrednost projekta: 1.615.117,45 €

Višina sofinanciranja: 1.372.849,83 €

Nosilca projekta na UM FERI: izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer, Jernej Burkeljca

Koordinator projekta: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Kundenservice Steiermark

Sodelujoče organizacije: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), FH JOANNEUM GmbH, Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Land Kärnten – Lawinenwarndienst Kärnten, Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Logo:

Povzetek projekta:

Tveganja, povezana z dežjem in snegom, sodijo med ključne izzive v programskem SI-AT območju. Na to kažejo dogodki, kot so bili denimo poplave septembra 2010, obsežni plazovi februarja 2009 ali škoda zaradi velike količine snega spomladi 2016. Napovedi in opozorila, povezani s takšnimi dogodki, na slovensko-avstrijski meji trenutno niso usklajeni in institucijam, pristojnim za izdajanje opozoril, običajno primanjkuje finančnih in kadrovskih sredstev za zadovoljiv razvoj najsodobnejših orodij. Ker se s takšnimi težavami soočata obe državi, in ker vremenski procesi, naravne nesreče in človeške aktivnosti niso omejeni z državnimi mejami, bo projekt CROSSRISK združil znanje in spodbudil skupen razvoj na področju napovedovanja in opozarjanja na tveganja, povezana z dežjem in snegom. Posledično bodo na obeh straneh meje doseženi sinergijski učinki in visoka stroškovna učinkovitost.

Splošni cilj projekta je izboljšanje varnosti ljudi in izboljšanje zaščite infrastrukture na programskem območju. V oporo turizmu bo tudi dvig ozaveščenosti o priložnostih in tveganjih s pomočjo izboljšane informiranosti o varnosti turnih smučarjev ali izboljšanih napovedi potenciala za umetno zasneževanje. Posledično bodo imele od projekta korist številne ciljne skupine (lokalne/regionalne oblasti, podjetja, nevladne organizacije, prebivalci in turisti).

Glavni učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in snega, njihova čezmejna usklajenost in izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Poleg tega se bo izboljšal pretok informacij med pristojnimi institucijami v obeh državah in dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov. Inovativne vidike projekta CROSSRISK predstavljajo nova orodja za opozarjanje in inovativni koncepti za posredovanje in razširjanje informacij ter izobraževanje, ki bodo vodili k večji ozaveščenosti o tveganjih in priložnostih za ciljne skupine ter posledično k večji varnosti.

Back to top
Piškotki 🍪

Ko obiščete našo spletno stran, se lahko podatki iz nekaterih storitev shranjujejo (običajno v obliki piškotkov). Tukaj lahko spremenite vaše nastavitve zasebnosti. Omeniti velja, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vašo izkušnjo na našem spletnem mestu in na storitve, ki jih lahko ponudimo.

Google Analytics koda za analitiko.
Google Fonts.
Google Maps.
Vdelani videoposnetki.

Pogoji zasebnosti

Naša spletna stran uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in / ali se strinjate z našo uporabo piškotkov. 🍪