Predstavitveni video

Opis projekta

Nauk o glasbi (Solfeggio) z glasbenimi dejavnostmi na vseh nivojih izobraževanja spodbuja razvoj glasbenega posluha, sposobnosti in znanj. Učenci imajo danes na voljo samo klasične tiskane učbenike, ki jim le delno omogočajo uvajanje v razumevanje glasbenega zapisa. Klasično poučevanje poteka tako, da učitelj pred učenci zaigra na inštrument in jih posluša. V Sloveniji in tudi v Evropi, še niso razširjene računalniško podprte aplikacije za usvajanje razumevanja glasbenega zapisa.

V tem projektu s študenti iz različnih učnih programov (računalništvo, medijske komunikacije in glasbena pedagogika) oblikujemo inovativni in interaktivni sistem za učenje Solfeggia, ki bi omogočal učencem, da bi kamere na mobilnih napravah, kot so pametni telefon ali tablica, usmerili na tiskani notni zapis in bi si tako notni zapis predvajali s pomočjo nadgrajene resničnosti (angl. Augmented Reality). S to tehnologijo bi se na zaslonu mobilne naprave v živo združila zajeta video slika tiskanega notnega zapisa, ki jo učenec vidi s pomočjo video kamere na mobilni napravi, in virtualni video posnetek igranja na inštrument, skupaj z ustrezno opremljenim zvočnim posnetkom. Kot dodatek bi se za vajo učenec po uspešno izvedenem kvizu sam sebe zvočno posnel in bi mu aplikacija sporočila, ali je pravilno ponovil vajo.

Mentorji

izr. prof. dr. Matjaž Debevc

Pedagoški mentor

izr. prof. dr. Jernej Weiss

Pedagoški mentor

Olga Pregl

Delovni mentor

Brigita Pavlič

Delovni mentor

Študenti

Alen Benko

Glasbena pedagogika

Ana Stopar

Glasbena pedagogika

Nina Mesarič Bohar

Medijske komunikacije

Pal Kosi

Medijske komunikacije

Aleš Kos

Računalništvo in informacijske tehnologije

Luka Kit

Računalništvo in informacijske tehnologije

Kontakt