ŠTUDIJSKI PROGRAM

Študijski program Medijske komunikacije je bil na UM-FERI zasnovan leta 2000. Vsi formalni postopki so se zaključili leta 2001. Sodobni tiskani in predvsem elektronski mediji zahtevajo zaradi svoje raznolikosti vsestransko izobražene kadre s sodobnim znanjem, kadre, ki obvladajo najnovejše tehnologije, estetske, produkcijske in managerske vidike medijev. Njihovo znanje mora biti zato multidisciplinarno, saj mora obsegati znanja iz naravoslovnih in humanističnih ved, kot so: elektrotehnika, računalništvo in informatika, telekomunikacije, ekonomija, novinarstvo, komunikologija, grafično oblikovanje, dramaturgija... Univerzitetni študijski program Medijske komunikacije združuje znanja z vseh naštetih področij v enotnem izobraževalnem procesu.

Temeljni cilj programa je vzgoja kvalitetnega in strokovno dobro podkovanega kadra s širokim interdisciplinarnim znanjem, ki obsega izbrana področja družboslovja, vsebine s področja multimedijske produkcije, informatike in spletnih sistemov ter vizualne komunikacije. Program daje diplomantom vsa tehnološko-organizacijska znanja, ki jih bodo potrebovali pri svojem strokovnem delu in nadaljnjem profesionalnem razvoju.

 
 

Univerzitetni študij

Temeljni cilji študijskega programa Medijske komunikacije so posredovati strokovna znanja na področju priprave vsebin za elektronske medije, zagotoviti osnovna znanja na ožjih področjih medijske produkcije in vizualne komunikacije. Študente naučiti uporabljati sodobna računalniško podprta orodja za ustvarjanje medijskih in vizualnih vsebin.

Diplomanti študijskega programa Medijske komunikacije bodo imeli znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij, s poudarkom na dinamičnih in multimedijskih vsebinah, razumevanju tehnologije in poznavanju tehnike za avdio in vizualno produkcijo ter računalniško podprto orodje za ustvarjalno delo. Spoznavali bodo idejno snovanje, načrtovanje in oblikovanje različnih vizualnih komunikacijskih sporočil ter poznavanje orodij in postopkov za oblikovanje vizualnih sporočil ter generiranje računalniške animacije.

Več na www.feri.um.si in pridi-na-feri.si

 

Magistrski študij

Komunikacija. Uporabljamo enake besede, ampak ali govorimo isti jezik? Prikažite izdelek, projekt ali svet, kot ga vidite vi. Pokažite več.

Več na www.feri.um.si in www.magisterij-na-feri.si

 

Doktorski študij

Več na www.feri.um.si

 

Zaposljivost

Diplomanti študijskega programa Medijske komunikacije bodo imeli znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij. Sposobni bodo analizirati medijske vsebine in njihovo recepcijo pri posameznih vrstah občinstva. Usposobljeni bodo za pisno in ustno komuniciranje in bodo imeli kritični odnos do različnih vrst komuniciranja. Stopnji študija primerno bodo obvladali sodobno komunikacijsko, informacijsko in avdio vizualno tehnologijo. Pri ustvarjalnem delu bodo sposobni uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in računalniško podprta orodja za ustvarjalno delo. Nabor kompetenc, ki si jih pridobijo diplomanti na univerzitetnem študijskem programu Medijske komunikacije, je zelo širok in pokriva precej področij. S tem se odpira široka paleta poklicev, v katerih lahko diplomanti uresničijo svoje poklicne ambicije. Širok spekter znanj omogoča tudi večjo prilagodljivost spremembam na trgu delovne sile. 

V okviru univerzitetnega programa se bodo izobraževali kadri, ki ne bodo pokrivali zgolj potreb konvencionalnih in novih medijskih organizacij, pač pa tudi potrebe marketinških organizacij, založnikov interaktivnih medijev, ponudnikov internetnih storitev in v vseh gospodarskih dejavnostih ter v javni upravi, kjer se osnovno poslovanje srečuje z izzivi sodobnega multimedijskega komuniciranja s poudarkom na konvergenčnih učinkih svetovnega spleta.

 

ISKANJE

PRENOS V ŽIVO

INSTAGRAM

@medijske.um.si

FACEBOOK

TWITTER