PROJEKTI

iSolfeggio

od april 2014 do avgust 2016

Vodja projekta: izr. prof. dr. Matjaž Debevc, izr. prof. dr. Jernej Weiss, Olga Pregl, Brigita Pavlič
Člani pri projektu: Alen Benko, Ana Stopar, Nina Mesarič Bohar, Pal Kosi, Aleš Kos, Luka Kit

medijske.um.si/isolfeggio

Nauk o glasbi (Solfeggio) z glasbenimi dejavnostmi na vseh nivojih izobraževanja spodbuja razvoj glasbenega posluha, sposobnosti in znanj. Učenci imajo danes na voljo samo klasične tiskane učbenike, ki jim le delno omogočajo uvajanje v razumevanje glasbenega zapisa. Klasično poučevanje poteka tako, da učitelj pred učenci zaigra na inštrument in jih posluša. V Sloveniji in tudi v Evropi, še niso razširjene računalniško podprte aplikacije za usvajanje razumevanja glasbenega zapisa.

V tem projektu s študenti iz različnih učnih programov (računalništvo, medijske komunikacije in glasbena pedagogika) oblikujemo inovativni in interaktivni sistem za učenje Solfeggia, ki bi omogočal učencem, da bi kamere na mobilnih napravah, kot so pametni telefon ali tablica, usmerili na tiskani notni zapis in bi si tako notni zapis predvajali s pomočjo nadgrajene resničnosti (angl. Augmented Reality). AnchorS to tehnologijo bi se na zaslonu mobilne naprave v živo združila zajeta video slika tiskanega notnega zapisa, ki jo učenec vidi s pomočjo video kamere na mobilni napravi, in virtualni video posnetek igranja na inštrument, skupaj z ustrezno opremljenim zvočnim posnetkom. Kot dodatek bi se za vajo učenec po uspešno izvedenem kvizu sam sebe zvočno posnel in bi mu aplikacija sporočila, ali je pravilno ponovil vajo.

1. kolokvij MEDIJI V INFORMACIJSKI DRUŽBI – 6. Etični forum informacijske družbe

19.08.2014

Vodja projekta: red. prof. dr. József Györkös
Člani pri projektu: študenti izbirnega predmeta »Koncepti in modeli medijev v informacijski družbi« (2. stopnja Medijskih komunikacij)

V okviru dejavnosti pri drugostopenjskem študijskem predmetu Koncepti in modeli medijev v informacijski družbi so študenti Medijskih komunikacij organizirali in izvedli forum, na katerem so skupaj s povabljenimi gosti razpravljali o etičnih dilemah informacijske družbe. Rezultat dogodka je zbornik, prvi v ciklu Kolovijev o medijih v informacijski družbi, v katerem smo zbrali tako študentske prispevke kot prispevke razpravljalcev na forumu. Vabljeni k branju.

6EFID_UMFERI_zbornik.pdf

 

ZABAVNO RAZISKOVANJE

27.09.2013

Vodja projekta: Brigita Krsnik Horvat
Člani pri projektu: prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Jaka Polutnik, Jernej Burkeljca, Nejc Žolgar
Projektni partnerji: Univerza v Mariboru, Europark
Financiranje: Univerza v Mariboru

Poleg osebnih izkušenj mediji predstavljajo enega najmočnejših glasov, s katerimi omenjene teme lahko prodrejo do posameznikov in dvignejo zavedanje o problemih, s katerimi se soočamo. Čeprav so v današnjem svetu mediji samoumevni, je za njihovo nemoteno in ažurno delovanje potrebno veliko opreme, energije in znanja. Zato želimo pripraviti improvizirani televizijski studio na samem dogodku in omogočiti obiskovalcem, da se sami prepričajo, kaj vse je potrebno za prenos v živo in kako zahtevenje celoten proces, obiskovalcem pa bomo omogočili, da se preizkusijo biti pred kamero in zavzeti svojih 5 minut slave. Oddaja se bo v živo predvajala preko interneta, s čimer bo dogajanje s prizorišča dostopno tudi tistim, ki se samega dogodka ne bodo mogli udeležiti.

BB-Media

od avgust 2011 do julij 2013

Vodja projekta: Marko Ivanišin
Projektni partnerji: Gesellschaft für Pädagogik und Information (Nemčija), Amsterdam School of Communication Research (Nizozemska), Sdruzhenie EKOFORUM (Bulgarija), Faculty of Social Sciences at Charles University in Prague (Češka), Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien (Avstrija), University Research Institute of Applied Communication at National and Capodistrian University Athens (Grčija), Empirica (Madžarska), Research and Consultancy Institute (Ciper)
Financiranje: Evropska komisija v okviru programa Vseživljensko učenje Leonardo da Vinci Učna partnerstva

Projekt je namenjen promociji kakovosti izobraževalnih medijev in mešanega učenja v poklicnem izobraževanju (in izobraževanju odraslih). V sodelujočih državah odkriva, ocenjuje in v Evropi širi izobraževalne in multimedijske izdelke in programe mešanega učenja. Pri tem projekt posebej ceni in podpira izdelke o problemih migrantov, socialne izključenosti in medkulturne komunikacije.  
 

Konvergenca medijev in kulturna transformacija bralcev

od julij 2011 do junij 2013

Vodja projekta: Suzana Žilič-Fišer
Člani pri projektu: Petra Cafnik UludačŸ, Marko Ivanišin, Katja Udir-Mišič
Projektni partnerji: Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Financiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

V okviru projekta bo raziskana slovenska krajina tiskanih medijev in možnost njene konvergence z ostalimi mediji, predvsem s spletom in predvsem z vidika občinstva. Opravljena bo raziskava bralcev na večih nivojih, od ankete splošne javnosti do strukturiranih intervjujev in fokusnih skupin strokovnih javnosti.
 

ISKANJE

PRENOS V ŽIVO

Prenos v živo trenutno ni aktiven.

FACEBOOK

TWITTER