PROJEKTI

CROSSRISK

od junij 2018 do maj 2021

Vodja projekta: izr.prof.dr. Suzana Žilič Fišer, Jernej Burkeljca
Člani pri projektu: Mitja Cvetko, Jani Pavlič, Anja Hauptman, dr. Katja Udir Mišič, Marijana Zelenik
Projektni partnerji: ZAMG, ARSO, ZRC SAZU, UM FERI, FH Joanneum, Land Kärnten Abt. 8, Land Steiermark Abt. 14
Financiranje: Interreg V-A Slovenija-Avstrija

CROSSRISK

Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Public warnings - reducing rain and snowfall related risks

 

Spletna stran projekta: https://crossrisk.zrc-sazu.si/

 

Projekt CROSSRISK se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in sodi v prednostno os »Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava – Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije«.

 

Našo regijo ogrožajo številne naravne nesreče, ki jih zaradi posledic podnebnih sprememb lahko v prihodnosti pričakujemo še več, kot so: drobirski tokovi, zemeljski in snežni plazovi in poplave. Vpliv tovrstnih nesreč je v zadnjih letih vse večji in kaže na pomen pravočasnih opozoril in zanesljive informacije za upravljanje z nesrečami. Opozorila, povezana z zgoraj naštetimi dogodki na avstrijsko-slovenski meji, trenutno niso usklajena, prav tako pa institucijam, zadolženim za opozarjanje, primanjkuje virov za zadovoljivo posodabljanje svojih orodij. Ker se obe državi soočata s podobnimi izzivi in ker naravne nesreče, vremenski procesi in človeške dejavnosti ne poznajo državnih meja, se je pojavila potreba po uskladitvi in skupnem razvoju na področju napovedi in opozoril za tveganja, povezana z dežjem in snegom na avstrijsko-slovenskem območju.

 

Namen projekta CROSSRISK je izboljšanje varnosti ljudi in izboljšanje zaščite infrastrukture pred tveganji, ki jih na programskem območju SI-AT povzročajo padavine in snežna odeja. Glavni skupni cilji predlaganega projekta so boljše skupno delovanje državnih služb, pristojnih za opozarjanje, izboljšana komunikacija tveganj ter njihovo upravljanje. Inovativne vidike projekta predstavljajo nova orodja za opozarjanje in inovativni koncepti za posredovanje in razširjanje informacij ter izobraževanje, ki bodo vodili k večji ozaveščenosti o tveganjih in priložnostih za ciljne skupine ter posledično k večji varnosti.

 

Projekt bo trajal tri leta, od 1. junija 2018 do 31. maja 2021.

 

Vrednost celotnega projekta je 1.572.136,18 EUR, delež UM FERI znaša 119.996,46 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% in s strani Republike Slovenije v deležu 15%.

 

Vodilni partner projekta je Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) iz Gradcu. V projektu sodeluje še 6 projektnih partnerjev in sicer: FH Joanneum, Agencija Republike Slovenije za okolje, Univerza v Mariboru – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Amt der Kärntner Landesregier ung Abteilung 8 – Umwelt, Wasser und Naturschutz (LWD-K) in Amt der Steiermärkisc hen Landesregier ung Abteilung 14 – Wasserwirtsc haft, Ressourcen und Nachhaltigkeit (A14).

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju:
izr.prof.dr. Suzana Žilič Fišer, vodja projekta: suzana.zilicfiser@um.si, tel: +386 (2) 22 07 293
Jernej Burkeljca, operativno vodenje in koordinacija: jernej.burkeljca@um.si; tel.: +386 (2) 22 07 397
Nastja Glušič, projektna pisarna FERI: nastja.glusic@um.si, tel: +386 (2) 22 07 037

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

iSolfeggio

od april 2014 do avgust 2016

Vodja projekta: izr. prof. dr. Matjaž Debevc, izr. prof. dr. Jernej Weiss, Olga Pregl, Brigita Pavlič
Člani pri projektu: Alen Benko, Ana Stopar, Nina Mesarič Bohar, Pal Kosi, Aleš Kos, Luka Kit

medijske.um.si/isolfeggio

Nauk o glasbi (Solfeggio) z glasbenimi dejavnostmi na vseh nivojih izobraževanja spodbuja razvoj glasbenega posluha, sposobnosti in znanj. Učenci imajo danes na voljo samo klasične tiskane učbenike, ki jim le delno omogočajo uvajanje v razumevanje glasbenega zapisa. Klasično poučevanje poteka tako, da učitelj pred učenci zaigra na inštrument in jih posluša. V Sloveniji in tudi v Evropi, še niso razširjene računalniško podprte aplikacije za usvajanje razumevanja glasbenega zapisa.

V tem projektu s študenti iz različnih učnih programov (računalništvo, medijske komunikacije in glasbena pedagogika) oblikujemo inovativni in interaktivni sistem za učenje Solfeggia, ki bi omogočal učencem, da bi kamere na mobilnih napravah, kot so pametni telefon ali tablica, usmerili na tiskani notni zapis in bi si tako notni zapis predvajali s pomočjo nadgrajene resničnosti (angl. Augmented Reality). AnchorS to tehnologijo bi se na zaslonu mobilne naprave v živo združila zajeta video slika tiskanega notnega zapisa, ki jo učenec vidi s pomočjo video kamere na mobilni napravi, in virtualni video posnetek igranja na inštrument, skupaj z ustrezno opremljenim zvočnim posnetkom. Kot dodatek bi se za vajo učenec po uspešno izvedenem kvizu sam sebe zvočno posnel in bi mu aplikacija sporočila, ali je pravilno ponovil vajo.

1. kolokvij MEDIJI V INFORMACIJSKI DRUŽBI – 6. Etični forum informacijske družbe

19.08.2014

Vodja projekta: red. prof. dr. József Györkös
Člani pri projektu: študenti izbirnega predmeta »Koncepti in modeli medijev v informacijski družbi« (2. stopnja Medijskih komunikacij)

V okviru dejavnosti pri drugostopenjskem študijskem predmetu Koncepti in modeli medijev v informacijski družbi so študenti Medijskih komunikacij organizirali in izvedli forum, na katerem so skupaj s povabljenimi gosti razpravljali o etičnih dilemah informacijske družbe. Rezultat dogodka je zbornik, prvi v ciklu Kolovijev o medijih v informacijski družbi, v katerem smo zbrali tako študentske prispevke kot prispevke razpravljalcev na forumu. Vabljeni k branju.

6EFID_UMFERI_zbornik.pdf

 

ZABAVNO RAZISKOVANJE

27.09.2013

Vodja projekta: Brigita Krsnik Horvat
Člani pri projektu: prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Jaka Polutnik, Jernej Burkeljca, Nejc Žolgar
Projektni partnerji: Univerza v Mariboru, Europark
Financiranje: Univerza v Mariboru

Poleg osebnih izkušenj mediji predstavljajo enega najmočnejših glasov, s katerimi omenjene teme lahko prodrejo do posameznikov in dvignejo zavedanje o problemih, s katerimi se soočamo. Čeprav so v današnjem svetu mediji samoumevni, je za njihovo nemoteno in ažurno delovanje potrebno veliko opreme, energije in znanja. Zato želimo pripraviti improvizirani televizijski studio na samem dogodku in omogočiti obiskovalcem, da se sami prepričajo, kaj vse je potrebno za prenos v živo in kako zahtevenje celoten proces, obiskovalcem pa bomo omogočili, da se preizkusijo biti pred kamero in zavzeti svojih 5 minut slave. Oddaja se bo v živo predvajala preko interneta, s čimer bo dogajanje s prizorišča dostopno tudi tistim, ki se samega dogodka ne bodo mogli udeležiti.

BB-Media

od avgust 2011 do julij 2013

Vodja projekta: Marko Ivanišin
Projektni partnerji: Gesellschaft für Pädagogik und Information (Nemčija), Amsterdam School of Communication Research (Nizozemska), Sdruzhenie EKOFORUM (Bulgarija), Faculty of Social Sciences at Charles University in Prague (Češka), Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien (Avstrija), University Research Institute of Applied Communication at National and Capodistrian University Athens (Grčija), Empirica (Madžarska), Research and Consultancy Institute (Ciper)
Financiranje: Evropska komisija v okviru programa Vseživljensko učenje Leonardo da Vinci Učna partnerstva

Projekt je namenjen promociji kakovosti izobraževalnih medijev in mešanega učenja v poklicnem izobraževanju (in izobraževanju odraslih). V sodelujočih državah odkriva, ocenjuje in v Evropi širi izobraževalne in multimedijske izdelke in programe mešanega učenja. Pri tem projekt posebej ceni in podpira izdelke o problemih migrantov, socialne izključenosti in medkulturne komunikacije.  
 

ISKANJE

PRENOS V ŽIVO

INSTAGRAM

@medijske.um.si

FACEBOOK

TWITTER