O INŠTITUTU

Inštitut medijskih komunikacij zaposluje ljudi različnih profilov in uspešno sodeluje z zunanjimi sodelavci iz različnih dejavnosti. Študentom je tako posredovano raznoliko in sodobno znanje. Inštitut sodeluje tudi v različnih projektih, tako da imajo študenti možnost, da v realnem okolju preizkusijo in nadgradijo svoje znanje.
 

Predstojnica inštituta: izr. prof. Suzana Žilič Fišer

 
Kontakt: medijske@um.si

ISKANJE

PRENOS V ŽIVO

INSTAGRAM

@medijske.um.si

FACEBOOK

TWITTER